WAJM

Drogi rowerowe na torach

Kilometry nieczynnych szlaków kolejowych mogą szybko i tanio zostać zamienione na wspaniałe drogi rowerowe. A to wszystko za niewielkie pieniądze i bez uszkadzania torów!

Najważniejsze zalety drogi rowerowej w torowisku z zastosowaniem Pianobetonu:

  • Szybkość realizacji – 1 km drogi dziennie!
  • Łatwość zabudowy – Pianobeton podawany jest wężami na odległość nawet 300 m, bez konieczności jeżdżenia ciężkim sprzętem po terenie budowy.
  • Ochrona trakcji kolejowej – Pianobeton zabezpieczy torowisko przed czynnikami atmosferycznymi, a w razie konieczności, pozwoli na ponowne jego użycie.
  • Jednolita konstrukcja – Pianobeton tworzy sztywny monolit i nie wymaga dylatacji.
  • Ograniczenie zużycia zasobów naturalnych – podłoże nie wymaga kruszywa i jego zagęszczania, zaś aż 70% składu Pianobetonu to powietrze.

Struktura drogi rowerowej na Pianobetonie:

  • warstwa impregnująca
  • warstwa nośna Pianobeton PB600 – około 15 cm
  • szczelne wypełnienie wszystkich przestrzeni
  • wypełnienie do szczytu główki szyn

Cena: już od 149 zł netto za m2