WAJM

Drogi

Pianobeton znajduje od lat znajduje zastosowanie w budownictwie drogowym na całym świecie. Autostrady na bagnach, drogi na piskach pustyni czy wypełnienie konstrukcji wiaduktów i mostów potwierdzają wyjątkowe właściwości tego budulca. Przy kurczących się zasobach kruszyw i rosnących kosztach ich transportu, coraz częściej okazuje się, że Pianobeton może być nie tylko materiałem wykorzystywanym w trudnych warunkach czy ekstremalnych projektach, ale może pozwolić na szybką i korzystną cenowo budowę każdej drogi.

Najważniejsze zalety zastosowania Pianobetonu w konstrukcji drogowej:

  • Szybkość realizacji – 1000 m2 podbudowy z Pianobetonu dziennie!
  • Odciążenie konstrukcji – w przypadku wszelkich gruntów, ale szczególnie gruntów lekkich, niestabilnych, podmokłych, Pianobeton odciąża konstrukcję, a tym samym niweluje zjawiska związane z osiadaniem.
  • Łatwość zabudowy – Pianobeton podawany jest wężami na odległość nawet 300 m, bez konieczności jeżdżenia ciężkim sprzętem po terenie budowy
  • Jednolita konstrukcja – Pianobeton tworzy sztywny monolit i nie wymaga dylatacji.
  • Ograniczenie zużycia zasobów naturalnych – 70% Pianobetonu stanowi powietrze

Nasza oferta obejmuje dwa typy konstrukcji drogowych:

1. Droga lokalna

– Warstwa ścieralna – Asfalt – 5 cm – Warstwa nośna – Asfaltobeton – 5 cm – Warstwa stabilizująco-wzmacniająca – Pianobeton PB1000 – 15 cm – Warstwa wyrównująco-stabilizująca – Pianobeton PB600 – 15 cm

Cena: już od 299 zł/m2

2. Uliczki i drogi dojazdowe

– Warstwa asfaltowa – 5 cm – Warstwa stabilizująco-wzmacniająca – Pianobeton PB1000 – 20 cm

Cena: już od 199 zł/m2

Powyższe ceny uzależnione są od indywidualnych warunków zabudowy. Istnieje możliwość dostosowania konstrukcji do potrzeb zamawiającego